Ouderraad

ouderraad werkt samen met de school aan het realiseren van de onderwijs- en opvoedkundige opdrachten van de school. De ouderraad streeft ook naar het vergroten van de betrokkenheid van de ouders bij de school. De 4 hoofdtaken van de ouderraad zijn:

1. Ontmoeten:

De ouderraad organiseert regelmatig activiteiten waar de ouders van de school elkaar kunnen ontmoeten. Op deze activiteiten kunnen ouders elkaar beter leren kennen, maar ook hebben ze de mogelijkheid om de leerkrachten ’anders’ te leren kennen.

2. Ondersteunen:

De ouderraad ondersteunt de werking van de school door de handen uit de mouwen te steken bij het schoolfeest, een aantal klusjes op te knappen, koffie te schenken tijdens het grootouderfeest,… De ouderraad doet ook financiële giften aan de school waarmee de school in overleg met de ouderraad bepaalde zaken kan aankopen die ten goede komen van alle leerlingen.

3. Communiceren en Informeren:

De ouderraad organiseert een aantal infoavonden per schooljaar die door de ouders kosteloos kunnen bijgewoond worden.

4. Meedenken, Adviseren en Overleggen:

Een aantal leden van de ouderraad zetelen in de schoolraad. Op die manier kan de ouderraad ook advies geven omtrent thema’s die het dagelijks leven op de school aanbelangen zoals de algemene organisatie en werking van de school, bepaalde infrastructuurwerken, opstellen schoolreglement,…

Bestuur Ouderraad Leonardusschool:

Voorzitter: Marleen Martens Tel 0474/47 43 05
Secretaris: Annelies Floren
Penningmeester: Marijke Uijtdewilligen

Vergaderende leden:

Heidi Leenaerts Leen Van de Locht Davy Van Dessel
Els van Pul An Koninckx Patrick Simons
Elga Pacquee Anneleen Hermus Tinne Aerts