In de Leonardusschool ontwikkelen we een duidelijke visie rond media en ICT (informatie en communicatietechnologie). Het is onze verantwoordelijkheid om kinderen goed te begeleiden en hen de weg te wijzen in de steeds veranderende en moeilijke digitale wereld.

Samen met behulp van ons oudercomitƩ investeren we al jaren in digitale borden en touchscreens. In de lagere school zijn de traditionele krijtborden ondertussen verdwenen en beschikt elke klas over een digitaal bord. Wanneer we kinderen willen begeleiden in de digitale wereld is hedendaagse apparatuur immers onontbeerlijk.
Onze ICT-leerkracht waakt over het computerpark en draagt zorg voor ons netwerk.

ICT wordt aangeboden door middel van verschillende werkvormen. Het wordt geĆÆntegreerd in de lessen en op maat van de kinderen aangeboden. Onze leerkrachten beschikken over een minimale basiscompetentie. Ze werken met de kinderen aan de eindtermen ICT en het leerplan media.

Op vlak van ICT volgen we de vernieuwingen op. Onze ICT-coƶrdinator selecteert in het grote aanbod en doet geregeld eenĀ suggestie aan de leerkrachten.
De leerkracht implementeert en de ICT-coƶrdinator ondersteunt en begeleidt.

Een veilige digitale omgeving vinden we als school ook belangrijk.
Kinderen moeten leren dat er ook op het internet bepaalde regels zijn en dat er ook op het internet een zekere beleefdheid (netiquette) bestaat.

De ICT Eindtermen

De leerlingen:

Hebben een positieve houding tegenover ICT en zijn bereid ICT te gebruiken om hen te ondersteunen bij het leren.

Gebruiken ICT op een veilige, verantwoorde en doelmatige manier.

Kunnen zelfstandig oefenen in een door ICT ondersteunde leeromgeving.

Kunnen zelfstandig leren in een door ict ondersteunde leeromgeving.

Kunnen ICT gebruiken om eigen ideeƫn creatief vorm te geven.

Kunnen met behulp van ICT voor hen bestemde digitale informatie opzoeken, verwerken en bewaren.

Kunnen ICT gebruiken bij het voorstellen van informatie aan anderen.

Kunnen ICT gebruiken om op een veilige, verantwoorde en doelmatige manier te communiceren.